Financiranje

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine brez vključenega DDV-ja znaša 31.620.207,92 € in je delno financiran:

  • iz državnega proračuna Republike Slovenije v višini 3.677.908,54 €,
  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v višini 20.841.481,72 € in
  • iz proračuna vseh vključenih občin v višini 7.100.817,66 €.

Posamezna občina prispeva naslednji finančni delež:

  • Občina Žužemberk 3.068.902,36 €
  • Občina Kočevje 1.001.277,29 €
  • Občina Mirna Peč 976.503,34 €
  • Občina Dolenjske Toplice 1.380.214,11 €
  • Občina Dobrepolje 673.920,56 €