Popolna ter polovične zapore cest na območju občine Žužemberk

15.11.2016
 • polovična zapora občinske ceste LC 289121 na odseku Dvor Mačkovec pri Dvoru, trajanje zapore do 24.12.2016, dovoljenje št. 371 24/2016 6 z dne 30.10.2016
   
 • polovična zapora ter občasno popolna zapora občinske ceste (JP 789741 od km 0+000 do 0+300 Mačkovec Skopice, LC 289121 od km 0+750 do 1+140 Dvor Brezova Reber Preč, LC 289111 od km 2+245 do 2+912 Zafara Trebča vas), trajanje zapore od 02.06.2016 do 31.10.2016, dovoljenje št. 371 32/2016 3 z dne 26.08.2016, (vloga za podaljšanje do 30.12.2016 posredovana na občino Žužemberk)
   
 • polovična zapora ter občasno popolna zapora na odseku občinske ceste LC 289021 Prevole – Žužemberk, JP 789412 Trške njive most, JP 789674 Zajčev mlin, JP 789411 Trške njive 35, JP 789652 Cvibelj Zafara, JP 789731 Sp. Zafara Zg. Zafara, LC 290001 Jurčičeva ulica, JP 798401 Jurčičeva ulica Plot, JP 798404 Jurčičeva ulica Sodin, trajanje zapore od 01.08.2016 do 30.12.2016, dovoljenje št. 371 54/2016 4
   
 • polovična zapora ter občasno popolna zapora na odseku občinske ceste LC 289021 Prevole Žužemberk, JP 789435 Budganja vas 17, LC 289081 Budganja vas Šmihel, LC 289071 Šmihel Drašča vas, trajanje zapore od 16.08.2016 do 30.11.2016, dovoljenje št. 371 56/2016 2 (vloga za podaljšanje roka z dne 08.11.2016 posredovana na občino Žužemberk, podaljšanje do 10.05.2017)
   
 • popolna zapora občinske ceste LC 289051 Gradenc Plešivica – Šmihel od 09.11.2016 do 30.04.2017 (vloga posredovana na občino Žužemberk, dovoljenja še ni)