Odlična voda za vse.

Voda je ena najpomembnejših naravnih dobrin, zato moramo z njo ravnati preudarno.
O projektu

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk. V okviru projekta bo v naslednjih letih izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo.

Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji splošni cilji:

  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na širšem območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem v občinah Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.